KitchenAid KHB1231OB 2-Speed Immersion Blender, Onyx Black