Echo Spot - Smart Display with Alexa - White
Colour: WhiteConfiguration: Echo SpotChange
Price:$169.99+ Free shipping with Amazon Prime